Vad var det sista stora slaget i inbördeskriget?

Den sista stora striden av det amerikanska inbördeskriget var belägringen av Petersburg. Det var en 9 månaders belägring där General Robert E. Lee kapitulerade till General Ulysses S. Grant.