Vad var det ursprungliga syftet med inbördeskriget?

Vad var det ursprungliga syftet med inbördeskriget?

Det ursprungliga syftet med inbördeskriget var att hålla sydligt från
skilja.