Vad var det verkliga syftet med de federalistiska papper?

Federalist Papers var en serie artiklar mellan James Madison och Alexander Hamilton, och John Jay, Syftet var att förklara sin ståndpunkt och att gunga beskåda av läsaren. En skriftlig debatt, som det var.

"Hela syftet med The Federalist Papers var att få folkligt stöd för konstitutionen sedan-förslag. Vissa skulle kalla det viktigaste PR-kampanjen i historia. det, i själva verket studeras i många PR klasser som ett gott exempel på hur man genomför en framgångsrik kampanj."