Vad var det viktigt beslut av högsta domstolen i målet Brown mot Board of Education?

Vad var det viktigt beslut av högsta domstolen i målet Brown mot Board of Education?

segregation i offentliga skolor var mot konstitutionen