Vad var Ernest Hemingway behandlas för 1961?

Vad var Ernest Hemingway behandlas för 1961?

Depression