Vad var Fidel Castros roll i det kalla kriget?

Fidel Castro och den kalla warFidel Castro innehas vapen på Kuba för Ryssland.