Vad var Gene Autry riktiga namn?

Vad var Gene Autry riktiga namn?

Hatfield