Vad var hjärtat av klassisk orkester?

Utan tvekan, fiol.