Vad var John Cabot syftet att utforska?

Vad var John Cabot syftet att utforska?

jhon cabots resonera för utforskning var att hitta en väg till Asien snabbare och kortare... men vad som verkligen hände är att han stötte in i Nordamerika, som Kanada... hoppas det hjälpte verkligen du :D