Vad var john cabots styrkor?

John Cabot var en italiensk upptäcktsresande som upptäckt delar av Nordamerika, inklusive vad som nu kallas Newfoundland. Hans styrka var att han var modig och en bra navigator.