Vad var klass systemet för den islamiska riket?

Allmänhet. Det finns ingen hierarki system per islamiska religionen (utom i shiiter systemet). Alla människor har samma rättigheter och skyldigheter framför lag och framför Allah (Gud på engelska) och styrs av en som väljs genom ett system som kallas "Shura" eller i engelska samråd. sedan får han makten om alla människor accepterar honom.