Vad var konsekvenserna av Jim Cow lagar och Plessey v Ferguson?

Vad var konsekvenserna av Jim Cow lagar och Plessey v Ferguson?

Plessy v. Ferguson biföll den södra bruket av "separat men lika" politik, a/k/a "Jim Crow-lagar".