Vad var Martha Washington roll i det revolutionära kriget?

Martha Washington roll i det revolutionära kriget var att följa sin make George Washington runt slagfälten och hon också behandlas sjuka soldater.

  • Hon var ett stöd