Vad var meningen med livet i boken Jeremy fink och meningen med livet?

Vad var meningen med livet i boken Jeremy fink och meningen med livet?

Jeremy får reda på att det är inte bara en meningen med livet. Livet innebär något olika för alla. Vad livet innebär, beror på hur du ser det.