Vad var monumentet för slaget vid Petersburg i inbördeskriget?

Vad var monumentet för slaget vid Petersburg i inbördeskriget?

Monumentet för strid i Petersburg i inbördeskriget är beläget i "The kratern" på den Petersburg slagfält. Monumentet ligger i utformningen av en sten pallen med inskriptioner på den översta sidan och på framsidan.