Vad var några av Anne Sullivans bidrag?

Vad var några av Anne Sullivans bidrag?

Anne Sullivan lärde Helen Keller, en döv, blind och verbalt eftersatta barn att kommunicera med andra. Hon undervisade även Helen disciplin och lydnad. Under hela resten av sitt liv, hon höll föreläsningar och samlade in pengar för den amerikanska fonden för blinda.