Vad var några bestraffningar involverade i Bosnien och Rwanda Genoicde?

Vad var några bestraffningar involverade i Bosnien och Rwanda Genoicde?

u dödades