Vad var namnet på byggnaden Lee Harvey Oswald sköt Kennedy från?

Texas School Book Depository på plan 6.