Vad var orsaken till det tredje puniska kriget?

Den underliggande orsaken var Rom beslutsamhet att avyttra hot som den uppfattas från Karthago, mot som det redan hade vunnit två krig.

Den officiella orsaken var brott mot Fredfördrag från det andra puniska kriget som gjorde Roman senaten skiljemannen av alla gränsar tvister med Karthago, så att Carthage måste få godkännande från Roman senaten innan du går till krig. Rom används sedan dess allierade Numidien som proxy för att harrass Karthago, som så småningom hade att försvara sig själv. Detta gav Rom en giltig ursäkt att förklara krig och förstöra Karthago, extablishing Rom som obestridda makten i västra Medelhavet.