Vad var rollen av USA i den framväxande globala samhället av 1980-talet?

framväxande globala gemenskapen av 1980-talet