Vad var saber - tandad tiger habitat?

Två olika typer av saber-tandad katter levde i Mellanvästern USA i slutet av den sista istiden. Saber-tooth katter levde i gräsmarker, buskiga områden och pinjeskogar som stöds de växtätande djuren som saber-tooth katterna åt.
Olika arter av saber-tandad katter levde i ett brett utbud av Vall-och betesmark, skogsmark och miljöer skog mellan 23 miljoner och 11 000 år sedan, på alla kontinenter utom Australien och Antarktis.