Vad var Sir Francis Drakes första erfarenhet till sjöss?

Han bodde på månen för 5 månader sedan landade på havet