Vad var skillnaden mellan Jim crow lagarna och svart koder?

Jim Crow och svart koderna svart koder väcktes i söder som ett sätt att reglera verksamheten för slavar. Svart koder var förbi södra lagstiftande församlingar att reglera vad ex-slavar kunde och inte kunde göra. I vissa stater tilläts svarta endast att arbeta som hembiträden eller i jordbruket. Andra koder gjort det olagligt för svarta att leva i städer. Svarta var förvägras rätten att rösta eller tillåtet att inneha skjutvapen. De svarta koder försök att återinföra slaveri efter inbördeskriget, förargat många i norr. När svart koder var förklaras grundlagsstridigt eller tas bort under återuppbyggnad, åter söder dem under 1800-talet i form av lagar heter Jim Crow-lagar. Jim Crow var en term som används till stereotyp svarta som en sång och dans man team. Så småningom var Jim Crow-lagar också förklaras grundlagsstridigt.