Vad var straffet för att hjälpa judar under andra världskriget 2?

Påföljderna som varierade. I Polen och andra delar av Östeuropa som gömma judar (eller att hjälpa judar att dölja) dödsstraff, ofta för hela familjen att ge skydd. I de flesta andra Nazi-ockuperade länder kunde man skickas till ett koncentrationsläger. "Det pris som räddare tvingades betala för deras åtgärder skilde sig från ett land till ett annat. I Östeuropa avrättades tyskarna inte bara de som skyddade judar, men deras hela familjen också. Märker varning befolkningen mot att hjälpa judarna var postat överallt. Generellt sett straff var mindre allvarliga i Västeuropa, även om det också kunde få väldiga konsekvenser och vissa av rättfärdig bland folken var inspärrade i läger och dödade"källa: http://www1.yadvashem.org.il/righteous_new/about_the_righteous.html (nås 21 maj 2009)