Vad var syftet med 1546 rådet av Trent att formulera ett officiellt katolska kyrkan svar på protestantiska avgifter prästerliga korruption och teologiska avvikelse?

Du verkar har svarat på din egen fråga.

Q: Vad var syftet med 1546 rådet av Trent?
A: Att formulera ett officiellt katolska kyrkan svar på protestantiska avgifter prästerliga korruption och teologiska avvikelse.