Vad var syftet med Thomas Paine pamflett sunt förnuft?

Syftet var att berätta amerikanska kolonister att göra uppror mot den brittiska monarkin och förkunna sin självständighet. / / /syftet var att uppmuntra kolonisterna att förkunna deras självständighet från Storbritannien och hjälpte förvirrad kolonister kommit till en lösa in vilken sida de skulle gå med.