Vad var tredje riket och vad de två första reichs?

Första riket: Tysk-romerska riket
Andra riket: 1876 - 1918 slutet av fransk-tyska kriget till slut av världskriget 1
Tredje riket: Nazityskland