Vad var världens första nationalpark och när bildades den?

Yellowstone National Park, 1872 betraktas allmänt som världens äldsta nationalpark, dock stat Khan Uul nästan säkert är den äldsta, dating tillbaka till 1783, när det grundades av den mongoliska regeringen som ett område att hållas utanför gränserna till exploatering och skyddas för sin skönhet och natur...

Yellowstone National Park:
Vissa "Krona" reserver hade skapats före att i Brittiska samväldet länder - som skogen reserverar 1776 på ön av Tobago - emellertid, mark som tillhör monarken och mark som tillhör folket i ett land är inte samma sak. Yellowstone National Park var den första park lagt fram till begreppet nationella landar gemensamt tillhör alla medborgare av en nation, för njutning och bevarande av kommande generationer.

Om Yosemite National Park:
En park bill gått båda kamrarna i kongressen, och undertecknades av President Abraham Lincoln den 30 juni 1864, att skapa Yosemite bidraget. [25] Detta är den första instansen av park mark som avsatts speciellt för bevarande och offentlig användning av effekten av den amerikanska federala regeringen och ett prejudikat för 1872 skapandet av Yellowstone som den första nationalparken.