Vad vill du tänka--hur länge räntan fortfarande är så låg?

Fråga:

Vi anser för närvarande om köpa eller bygga ett hus. Också på grund av de låga inteckning räntorna. Jag skulle vara intresserad av ditt expertutlåtande, vad du menar om hur länge räntan är så låg?


Svar:

Det är verkligen svårt att säga. Det innebär att Fed om 2015 kommer att åter öka sina styrräntor och därmed överge ultra expansiva penningpolitiken. Europa kommer att följa kostym då förmodligen zeiznah...