Var det möjligt för Charlotte Brontë skriver en roman på en skrivmaskin?

Var det möjligt för Charlotte Brontë skriver en roman på en skrivmaskin?

Låt oss se
Charlotte Brontë

Hon levde mellan (21 April 1816-31 mars 1855)
Skrivmaskin
Utvecklingen av skrivmaskinen sträcker sig över en lång period men "en off"-maskiner och patent är inte en kommersiell produkt (som en person kunde ha köpt i en butik som sedan används i hemmet). Om vi tar "kommersiell produktion" som de viktigaste kriterierna är datum för detta på 1860-talet.

Det är därför uppenbart att det var inte möjligt Charlotte Brontë skriver en roman på en skrivmaskin.