Var finns de no-running zonerna i flagga fotboll?

Var finns de no-running zonerna i flagga fotboll?

Nr-running zoner är beläget fem varv framför varje ände zon