Var kan jag hitta en bra sjukförsäkring för en semester för hela familjen?

Fråga:

Var kan jag hitta en bra reseförsäkring för denna sommar som täcker hela familjen bra och är så billiga?


Svar:

Det är nog sällsynt att någon någonsin tog som en försäkringsskada. Därför i detta avseende ger jag dig min erfarenhet med familj medicinsk försäkring av ADAC till bäst:

Min fru har genomgått i Kina två behandlingar i början av året. De tre räkningarna av sjukhuset själv har översatt och sedan skickats in. Beloppet ersattes utan.

Den billigaste sjukförsäkringen hjälpa inte en så småningom, när den fastställer oöverstigliga hinder för ersättning efter förekomsten av skador.