Var koloniseringen en fredlig process mellan fransmännen och vietnamesiska?

Var koloniseringen en fredlig process mellan fransmännen och vietnamesiska?

Det var inte lugn (jag tror inte någon koloniseringen var fredliga). Fransmännen bombarderas vietnamesiska hamnar på sena 1850-talet, och erövrade Saigon 1859. 1862 tvingade fransmännen vietnamesiska hovet att underteckna fördraget i Saigon, som överlät tre vietnamesiska provinser i södra Frankrike. Frankrike etablerade kolonin av Cochinchina (södra Vietnam) 1867. Under de kommande 30 åren absorberas Frankrike norra Vietnam (1884), Kambodja (1887) och Laos (1893) i dess koloniala välde Indokina. I deras politik av koloniala kontroll får fransmännen vietnamesiska monarkin att existera som en marionettregering. Det fanns dock intermittent, låg-nivå gerillans motstånd mot Frankrike under hela de koloniala år. Detta skedde mestadels den sporadiska attacker på tullindrivare och andra Vietnameee tjänstemän som betraktades som delaktig med fransmännen. Det fanns ett par anmärkningsvärda uppror, som 1910 och igen i 1931, men de krossades av fransmännen. Det var inte förrän efter andra världskriget 1945 att vietnamesiska rebellerna (kommunisterna & nationlists) började storskalig uppror mot franska styrkor. Fransmännen återtog i 1955-56.