Var sam watkins rätt när han säger att inbördeskriget var en rik man kriget och en fattig mans kamp?

Sam Watkins var rätt när han säger att inbördeskriget var en rik man kriget och en fattig mans kamp. Det fanns fler fattiga jordbrukare kämpar än rik plantageägare.