Var savannah militära nyckeln till lägre söder under inbördeskriget?

Savannah anses inte generellt har varit nyckeln till lägre söder under inbördeskriget. Atlanta var den näst största staden i konfederationen och produceras mycket mer krigsmateriel än Savannah. Vikten var inte släpps ut på fångst av Savannah förrän efter nedgången av Atlanta i 1864. Det blev av Shermans armén under sin marsch genom Georgien eftersom dess port får Sherman att proviantera sin armé efter sin marsch genom Georgien.