Vård fallet, vad som nu

Fråga:

Hej, jag har ett problem eftersom, jag är gift, min man har två bröder, far har redan dött! Nu är min svåger köpte huset, det finns två halvor av hem, min svärmor bor en sida. På den tiden, vi har undertecknat ett avtal om arv, men ingenting emot, och avfärdar alla påståenden. Det säger nu att arv avtalet är inte längre giltig eftersom min svåger köpt huset. Vårt problem är följande, vad sägs om vår svärmor? Hon har tillfälligt uppehållstillstånd? Vad är i en nödsituation, om det finns behov av vård? Finns ingen köpebrev, namnet ändrades endast i fastighetsregistret. Arvet var bostäder och sjukvård inblandade. Vad måste vi göra?


Svar:

Muttiathome:

Inhemska notarie har spelat in ett giltigt kontrakt om arv med hans rättigheter. I kontraktet beställdes en bostad och en verklig belastning (vård och kanske underhållsskyldighet) för svärmor.

Jag tror att det är uteslutet att kommuner att de två rättigheterna har utelämnats. Jag tror att det är uteslutet att svärmor är senare godkände upphävandet utan ersättning nästa.

Vilket värde bör sådana rättigheter har, när de bara villkorslöst instämmer och fastigheten säljs.

Rekommendation: Låt oss se landet register över notarien. Sedan skulle kunna bli snabb, som betalar för vård och underhåll.