Värdet av 1882 Liberty silverdollar?

Värdet av 1882 Liberty silverdollar?

Förutsatt att myntet cirkuleras och har ingen myntverksmärket, är 1882 Morgan (inte frihet) dollarn ett mycket vanligt mynt med detaljhandeln värden för $23.00-$31.00 beroende på grad av myntet.