Varför anses ADHD inlärningssvårigheter?

Varför anses ADHD inlärningssvårigheter?

Det anses inlärningssvårigheter eftersom de flesta människor med adhd inte kan koncentrera sig på en sak under mycket lång tid, vilket gör det svårt att lära.