Varför anses är inte äktenskapet ett sakrament i den lutherska kyrkan?

Varför anses är inte äktenskapet ett sakrament i den lutherska kyrkan?

Martin Luther trodde att endast "sanna" sakramenten var de som dök upp i detalj i Bibeln, äktenskap inte anses ett sakrament eftersom i Bibeln står det skrivet om endast kort, i motsats till dopet till exempel