Varför anses en ättikslag en frukt och inte en grönsak?

Eftersom det är en gurka, är det en frukt. En gurka anses i sin tur en frukt eftersom det har frön.