Varför anses kalciumkarbonat och koldioxid och kolmonoxid oorganiska föreningar?

Från Wikipedia (se länk till vänster):

"Namnet"organiska"är ett historiskt namn, från 1800-talet, när man trodde att organiska föreningar bara kan syntetiseras i levande organismer genom vis vitalis - den"livskraften". Teorin att organiska föreningar var grunden skiljer sig från dem som var "oorganiska", det vill säga inte syntetiseras genom en liv-kraft, disproved med syntesen av urea, en "organisk" förening av definition av dess kända förekomst endast i urinen hos levande organismer, från kalium cyanat och ammoniumsulfat av Friedrich Wöhler i Wöhler syntesen. Typer av kolföreningar som anses fortfarande traditionellt oorganiska är de som anses vara oorganiska innan Wöhlers tid. det vill säga de som kom från "oorganiska" (dvs, livlös) källor såsom mineraler. "

Vissa oorganiska kolföreningar är: koldioxid, kolmonoxid, diamant, grafit, fullerener, cyanid, cyanat, kaliumtiocyanat, karbonat och aförblir.