Varför används koppar skall erbjuda att göra grytor?

Varför används koppar skall erbjuda att göra grytor?

Koppar används ofta för att göra köksredskap, eftersom det är bra värmeledare och har hög smältpunkt.