Varför är att återta pengarna inom landet på en utländsk bank dyrare än på en utländsk bank utomlands?

Fråga:

Varför drar tillbaka pengar inom landet i en utländsk bank är dyrare än på en utländsk bank utomlands, eftersom jag betalar alltid bara 3.25 euro?


Svar:

Dessa avgifter är fortfarande förhållandevis indiscriminately. Bankerna gör avtal med varandra, och därmed fasta avgifter. Bara mellan hemlandet och utomlands finns det också ständigt fusioner som ger varandra helt på avgifter.