Varför är det ohälsosamt att konsumera mat efter utgångsdatum?

Varför är det ohälsosamt att konsumera mat efter utgångsdatum?

Livsmedel är "steriliserade" innan de lämnar anläggningen för produktion, men att processen inte är perfekt.

Efter en viss tidsperiod är det möjligt för bakterier att växa, även i en perfekt förseglade behållare, således förstöra maten och orsakar dig att kontraktet matförgiftning.

Tillverkaren garanterar maten vara hälsosamma och säkra endast fram till slutdagen. Maten kan bli smittade efter det, och det bör kastas bort. Observera att om du äter "gått ut" mat och blir sjuk, du har ingen tillgång till rättslig prövning mot tillverkaren!

Ändå steriliseringen är ganska bra, och livsmedel är ofta bra efter deras utgångsdatum, om paketet inte har öppnats.

Maten är mer än tre månader efter utgångsdatum, måste de förstört, oavsett hur det ser ut till dig.