Varför är det viktigt att alla variabler i ett experiment med undantag för den oberoende variabeln kontrolleras?

Ändra endast en variabel i taget kan du skilja särskilt effekterna av denna variabel. Om du ändrar flera variabler kan du inte berätta vilken förändring gjort vilken skillnad.