Varför är det viktigt att den federala regeringen och regeringarna har separat samt delade befogenheter?

Varför är det viktigt att den federala regeringen och regeringarna har separat samt delade befogenheter?