Varför är det viktigt att du gör flera försök i ett experiment?

Varför är det viktigt att du gör flera försök i ett experiment?

Det är viktigt att testa flera prövningar av ett experiment för att se till att dina resultat är korrekta,
tillförlitlig och reproducerbar. Om du hade gjort ett fel för era synpunkter i den första rättegången,
de bör göras uppenbar av era synpunkter i din andra rättegången.