Varför är det viktigt att förstå olika perspektiv och förhållningssätt till teori som har utvecklats under historien av organisationen?

Varför är det viktigt att förstå olika perspektiv och förhållningssätt till teori som har utvecklats under historien av organisationen?