Varför är det viktigt att spara ditt arbete ofta förklara i termer av primär lagring och sekundär lagring?

Varför är det viktigt att spara ditt arbete ofta förklara i termer av primär lagring och sekundär lagring?

När du arbetar på en dator, är det viktigt att spara sitt arbete ofta. Arbetet lagras i RAM, vilket är primär Lagringsmekanismen för datorn. Om strömmen skulle gå ut, skulle arbetet gå förlorad. Dock om arbetet sparas till hårddisken, eller sekundär lagring, förloras sedan det inte om det finns ett strömavbrott.