Varför är det viktigt att testa vatten i ett akvarium?

Varför är det viktigt att testa vatten i ett akvarium?

Du måste göra shure att tanken är ren och åt den rätt tempiter eller du kommer att döda fisken